ANBI

Het CEEBP staat bij de Belastingdienst geregistreerd als “Algemeen Nut Beogende Instelling”, ANBI, waardoor donaties aan het CEEBP fiscaal aftrekbaar zijn.

Stichting Nederlands Fonds voor Midden- en Oost-Europese Boekprojecten
Nieuwe Prinsengracht 89
1018 VR Amsterdam
www.ceebp.org, ceebp@ceebp.org
Tel. 06-46342384
Kamer van Koophandel: 41212286
RSIN: 804165282
Oprichtingsjaar: 1992

Doelstelling van de Stichting
– het steunen van de continuïteit van publicatiemogelijkheden in boekvorm en tijdschriftvorm in de talen van Midden- en Oost-Europa
– het bevorderen van het vertalen van literatuur en werken op het gebied van de geesteswetenschappen in de talen van Midden- en Oost-Europa
– het bevorderen en de vergroting in Nederland van de kennis en de cultuur van Midden- en Oost-Europa
– het bevorderen van een levensvatbare boekenbranche in de landen van Midden- en Oost-Europa, en van de integratie daarvan in de internationale boekenwereld
– alle andere activiteiten die de culturele samenwerking via publicaties kunnen bevorderen

Hoofdlijnen van het beleidsplan
De Stichting organiseert twee keer per jaar een subsidieronde voor uitgeverijen uit de landen van Midden- en Oost-Europa ter ondersteuning van vertaalprojecten.
Door fondsenwerving in binnen- en buitenland spant de Stichting zich ertoe in voortzetting van de activiteiten in de komende jaren mogelijk te maken.
In 2024 verwacht de Stichting wederom tenminste dertig uitgaven te ondersteunen.
Het streven is in 2024 en 2025 de overdracht van vertalingen aan voor het publiek toegankelijke instellingen voort te zetten. Zie Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten.

Bestuur
Voorzitter: De heer P.J. Wolthers – Voormalig ambassadeur (in o.a. Oekraïne, Roemenië en de Republiek Moldavië)
Secretaris: De heer M. Krielaars – Redacteur Boeken van NRC Handelsblad. Voormalig correspondent van NRC Handelsblad in Moskou
Penningmeester: De heer T. Simon – Historicus, voormalig directeur van Netlaw, Advocatenkantoren
Algemeen lid: De heer J. W. Bos – Literair vertaler, tolk en auteur

Beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden.
De directie is werkzaam op vrijwilligersbasis.

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

In 2023 ontving de Stichting achtenzeventig subsidieverzoeken, waarvan er drieëndertig werden toegekend aan uitgevers in Albanië, Hongarije, Kroatië, Litouwen, Noord-Macedonië, Oekraïne, Polen, Servië en Tsjechië. Achttien subsidies gingen naar vertalingen van boeken op het gebied van de geesteswetenschappen, veertien naar vertalingen van literaire titels en een naar on-line boekbesprekingen (zie lijst ondersteunde projecten 2023) .

De Stichting stelt de door haar gesubsidieerde vertalingen beschikbaar aan het publiek middels donatie aan het Institut für die Wissenschaften vom Menschen (IWM) in Wenen, een instelling die een belangrijke rol speelt in de culturele uitwisseling tussen West- en Oost-Europa. Nadat in 2022 achthonderd boeken aan het IWM waren geschonken, werd in 2023 een twintigtal recentelijk met CEEBP’s steun verschenen titels overgedragen.

Donoren
De Stichting wordt gesubsidieerd door de Hamburger Stiftung zur Förderung von Wissenschaft und Kultur en het Nederlands Letterenfonds.

Financiële verantwoording
Balans en Staat van Inkomsten en Uitgaven 2023
Annual Reports / Jaarverslagen