ANBI

Het CEEBP staat bij de Belastingdienst geregistreerd als “Algemeen Nut Beogende Instelling”, ANBI, waardoor donaties aan het CEEBP fiscaal aftrekbaar zijn.

Stichting Nederlands Fonds voor Midden- en Oost-Europese Boekprojecten
Nieuwe Prinsengracht 89
1018 VR Amsterdam
www.ceebp.org, ceebp@ceebp.org
Tel. 06-46342384
Kamer van Koophandel: 41212286
RSIN: 804165282
Oprichtingsjaar: 1992

Doelstelling van de Stichting
– het steunen van de continuïteit van publicatiemogelijkheden in boekvorm en tijdschriftvorm in de talen van Midden- en Oost-Europa
– het bevorderen van het vertalen van literatuur en werken op het gebied van de geesteswetenschappen in de talen van Midden- en Oost-Europa
– het bevorderen en de vergroting in Nederland van de kennis en de cultuur van Midden- en Oost-Europa
– het bevorderen van een levensvatbare boekenbranche in de landen van Midden- en Oost-Europa, en van de integratie daarvan in de internationale boekenwereld
– alle andere activiteiten die de culturele samenwerking via publicaties kunnen bevorderen

Hoofdlijnen van het beleidsplan
De Stichting organiseert twee keer per jaar een subsidieronde voor uitgeverijen uit de landen van Midden- en Oost-Europa ter ondersteuning van vertaalprojecten.
Door fondsenwerving in binnen- en buitenland spant de Stichting zich ertoe in voortzetting van de activiteiten in de komende jaren mogelijk te maken.
In 2022 verwacht de Stichting wederom tenminste dertig uitgaven te ondersteunen.
Het streven is in 2022 en 2023 (afhankelijk van de beperkingen als gevolg van de pandemie) de collectie van plusminus 680 met steun van de Stichting gepubliceerde boeken in Midden- en Oost-Europa onder te brengen bij een wetenschappelijk instituut in Wenen, Oostenrijk. Al eerder zijn 580 exemplaren ondergebracht in Amsterdam, zie Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten.

Bestuur
Voorzitter: De heer P.J. Wolthers – Voormalig ambassadeur (in o.a. Oekraïne, Roemenië en de Republiek Moldavië)
Secretaris: De heer M. Krielaars – Chef Boeken van NRC Handelsblad. Voormalig correspondent van NRC Handelsblad in Moskou
Penningmeester: De heer T. Simon – Historicus, voormalig directeur van Netlaw, Advocatenkantoren
Algemeen lid: De heer J. W. Bos – Literair vertaler, tolk en auteur

Beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden.
Personeel en directie zijn werkzaam op vrijwilligersbasis.

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten
In 2021 ontving de Stichting eenenvijftig subsidieverzoeken, waarvan er eenendertig werden toegekend aan uitgevers in Albanië, Belarus, Bosnië, Hongarije, Kosovo, Kroatië, Noord-Macedonië, Oekraïne, Polen, Servië, Slovakije, Slovenië en Tsjechië. Twaalf subsidies gingen naar vertalingen van boeken op het gebied van de geesteswetenschappen, zeventien naar vertalingen van literaire titels, één naar een tijdschrift en één naar on-line boekrenscensies (zie lijst ondersteunde projecten 2021)

De Stichting stelt de door haar gesubsidieerde vertalingen beschikbaar aan het publiek middels deelname aan het Huis van Alle Talen project van de Openbare Bibliotheek Amsterdam. Volgend op eerdere donaties in 2018 en 2020 van in totaal ongeveer vijfhonderdvijftig ondersteunde boeken heeft de Stichting in 2021 een dertigtal boeken aan het project overgedragen.

Donoren
De Stichting wordt gesubsidieerd door de Hamburger Stiftung zur Förderung von Wissenschaft und Kultur en het Nederlands Letterenfonds.

Financiële verantwoording
Balans en Staat van Inkomsten en Uitgaven 2021
Annual Reports / Jaarverslagen