ANBI

Het CEEBP staat bij de Belastingdienst geregistreerd als “Algemeen Nut Beogende Instelling”, ANBI, waardoor donaties aan het CEEBP fiscaal aftrekbaar zijn.

Stichting Nederlands Fonds voor Midden- en Oost-Europese Boekprojecten
Nieuwe Prinsengracht 89
1018 VR Amsterdam
www.ceebp.org, ceebp@ceebp.org
Tel. 06-46342384
Kamer van Koophandel: 41212286
RSIN: 804165282
Oprichtingsjaar: 1992

Doelstelling van de Stichting
– het steunen van de continuïteit van publicatiemogelijkheden in boekvorm en tijdschriftvorm in de talen van Midden- en Oost-Europa
– het bevorderen van het vertalen van literatuur en werken op het gebied van de geesteswetenschappen in de talen van Midden- en Oost-Europa
– het bevorderen en de vergroting in Nederland van de kennis en de cultuur van Midden- en Oost-Europa
– het bevorderen van een levensvatbare boekenbranche in de landen van Midden- en Oost-Europa, en van de integratie daarvan in de internationale boekenwereld
– alle andere activiteiten die de culturele samenwerking via publicaties kunnen bevorderen

Hoofdlijnen van het beleidsplan
De Stichting organiseert twee keer per jaar een subsidieronde voor uitgeverijen uit de landen van Midden- en Oost-Europa ter ondersteuning van vertaalprojecten.
Door fondsenwerving in binnen- en buitenland spant de Stichting zich ertoe in voortzetting van de activiteiten in de komende jaren mogelijk te maken.
In 2023 verwacht de Stichting wederom tenminste dertig uitgaven te ondersteunen.
Het streven is in 2023 en 2024 de overdracht van vertalingen aan voor het publiek toegankelijke instellingen voort te zetten. Zie Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten.

Bestuur
Voorzitter: De heer P.J. Wolthers – Voormalig ambassadeur (in o.a. Oekraïne, Roemenië en de Republiek Moldavië)
Secretaris: De heer M. Krielaars – Redacteur Boeken van NRC Handelsblad. Voormalig correspondent van NRC Handelsblad in Moskou
Penningmeester: De heer T. Simon – Historicus, voormalig directeur van Netlaw, Advocatenkantoren
Algemeen lid: De heer J. W. Bos – Literair vertaler, tolk en auteur

Beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden.
Personeel en directie zijn werkzaam op vrijwilligersbasis.

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten
In 2022 ontving de Stichting negenenzestig subsidieverzoeken, waarvan er eenendertig werden toegekend aan uitgevers in Albanië, Bulgarije, Hongarije, Kosovo, Kroatië, Noord-Macedonië, Oekraïne, Polen, Servië en Slowakije. Zestien subsidies gingen naar vertalingen van boeken op het gebied van de geesteswetenschappen, vijftien naar vertalingen van literaire titels (zie lijst ondersteunde projecten 2022)

De Stichting stelt de door haar gesubsidieerde vertalingen beschikbaar aan het publiek middels (1) deelname aan het Huis van Alle Talen project van de Openbare Bibliotheek Amsterdam en (2) donatie aan het Institut für die Wissenschaften vom Menschen (IWM) in Wenen, een instelling die een belangrijke rol speelt in de culturele uitwisseling tussen West- en Oost-Europa. In 2022 werden 800 boeken, waarbij inbegrepen 150 titels gesteund door het Central & East European Publishing Project, CEEBP’s voorganger in Oxford, aan het IWM geschonken.

Donoren
De Stichting wordt gesubsidieerd door de Hamburger Stiftung zur Förderung von Wissenschaft und Kultur en het Nederlands Letterenfonds.

Financiële verantwoording
Balans en Staat van Inkomsten en Uitgaven 2022
Annual Reports / Jaarverslagen