Raja Alem

Tauq al-hamam

Copyright © by Raja Alam 2010
Al-Markaz Al-Thaqafi Al-Arabi, Casablanca & Beirut 2010
Translation from Arab into Polish by
Izabela Szybilska-Fjedorowicz:
Wszytkie drogi prowadzą do Mekki
Smak Slowa
Sopot 2013
ISBN 978-83-62122-34-9