Edward O. Wilson

Half-Eart: Our Planet´s Fight for Life

Copyright © 2016 by Edward. O. Wilson

Translation from English into Polish by
Bogdan Baran

Pół Ziemi. Walka naszej planet o życie

Wydawnictwo Aletheia
Warszawa 2017

ISBN 978-83-65680-09-9