Shari Benstock

Women of the Left Bank: Paris, 1900 – 1940

© University of Texas Press, Austin, 1986
ISBN 0-292-79040-6
Translated from English into Polish by
Ewa Krasińska and Piotr Mielcarek:
Kobiety z lewego brzegu. Paryż 1900 – 1940
Wydawnictwo Sic!
Warszawa 2004
ISBN 83-88807-59-5