Ádám Bodor

Vizza a fülesbagolyhoz

Copyright © Bodor Ádám 1992, 1997
Jelenkor, Pécs 1992; Magveto, Budapest 2002
Translation from Hungarian into Polish by
Tadeusz Olszaski, Małgorzata Komorowska-Fotek, and
Elżbieta Sobolewska,
with a postface by Piotr Matywiecki:
Zpowrotem do uszatej sowy
Wydawnictwo Czarne
Wołowiec 2007
ISBN 978-83-89755-70-4