Svetlana Broz

Dobri ljudi u vremena zla
Media Centra Prelom,
Banja Luka, 1999

Translation from Croatian into Polish by
Dorota Jovanka Ćirlić:

Dobrzy ludzie w czasach zła
Uczestnicy i świadkowie

Wydawnictwo Czarne
Wołowiec 2002

ISBN 83-87391-55-7