Norman Davies

Rising ´44: The Battle for Warsaw

Copyright © 2003 by Norman Davies
Macmillan, London 2003
ISBN 0-670-03284-0
Translated from English into Czech by
Miroslava a Aleš Valentovi:
Boj o Varšavu.
Povstání Poláků proti nacistům 1944
Prostor
Praha 2005
ISBN 80-7260-147-4