Aleš Debeljak

Selected essays

© Aleš Debeljak
Selection and preface by Igor Isakovski,
translation from Slovenian and English
into Macedonian by
Igor Isakovski, Elizabeta Bakovska and
Ana Dimishkovksa Trajanoska:
Izbrani esei
Blesok
Skopje, 2004
ISBN 9989-928-41-X