Péter Esterházy

A szív segédigéi

Copyright © Esterházy, Péter, 1985
Magvető, Budapest 1985
All rights represented by Berlin Verlag, Berlin

Translation from Hungarian into Czech by
Dana Gálová:

Pomocná slovesa srdce

Dauphin
Prague, 2005
ISBN 80-7272-011-2