Vilém Flusser

The Power of Images

Translated into Czech by
Jiří Fiala and Jana Maixnerová:

Moc obrazu.
Výbor filosofických textu z 80. A 90. let

Výtvarné umění
Prague, 1996
ISSN: 0862-9927