Henryk Grynberg

Zycie ideologyczne; Zycie osobiste Panstwowy Instytut Wydawniczy,

Warszawa 1992
ISBN 83-06-02259-9

Translation from Polish into Hungarian by
Lajos Pálfalvi:

Idológiai élet; Magánélet

Múlt és Jövo Kiadó
Budapest, 2002
ISBN 963 9171 79 4