Miroslav Hroch (ed.)

Pohledy na národ a nacionalismus
(Essays on Nations and Nationalism. A reader.)

Translations from English, French, German, and Polish
into Czech by
Alena Bakešová, Marie Černá, Adela Gjuričová,
Jana Ogrocká, Jiří Ogrocký, Petr Šafařík

SLON
Praag 2003

ISBN 80-86429-20-2