Danilo Kiš

Enciklopedija mrtvih

1983, Second edition, BIGZ, Beograd 1994
Copyright © by the Estate of Danilo Kiš

Translation from Serbian into Bulgarian by
Žela Gueorgieva

Encyklopeadija na mrtvite

Stigmati
Sofia, 2000
ISBN 954-9521-20-6