Danilo Kiš

Rani jadi
(Early Sorrows: For Children and Sensitive Readers)
Beograd, 1970
Copyright © by the Estate of Danilo Kiš

Translated from Serbo-Croatian into Polish by
Danuta Ćirlić-Straszyńska:

Wcsesne smutki

Wydawnictwo Czarne
Wołowiecz 2003

ISBN 83-87391-79-4