Danilo Kiš

Grobnica za Borisa Davidoviča

(A Tomb for Boris Davidovich, Beograd 1976)
Copyright © by the Estate of Danilo Kiš

Translated from Serbo-Croatian into Polish by
Danuta Ćirlić-Straszyńska:

Grobowiec dla Borysa Dawidowicza

Wydawnictwo Czarne
Wołowiec 2005
ISBN 83-87391-79-4