Karol Lesman

Heb medelijden, tijd. Poolse poëzie van de twintigste eeuw

Selection and translation from Polish into the Dutch by
Karol Lesman

Uitgeverij Plantage
Leiden 2003

ISBN 90 73023 688