Primo Levi

I sommersi e i salvati

Guilio Einaudi editore s.p.a.,
Torino, 1986 and 1991

Translation from Italian into Slovak by
František Hruška:

Potopení a zachránení
Štyridsať rokov po Osvienčime

Agora
Bratislava, 2003

ISBN 80-968686-4-0