Henryk Lowmiański

Religia Słowian i jej upadek

translated into Serbian by Biserka Rajčić:

Religija Slovena

Biblioteka XX Vek
Belgrade, 1996
ISBN: 86-81493-16-7