Antoni Maczak

Zycie codzienne w podrózach po Europie
w XVI I XVII wieku.
(Travel in Early Modern Europe)

Translated into Dutch from English by
Aris J. van Braam

De ontdekking van het reizen.
Europa in de vroeg-moderne tijd

Het Spectrum
Utrecht, 1998

ISBN: 90-274-5533-3