Vojtech Mastny

The Cold War and Soviet Insecurity:
The Stalin Years
Copyright © 1996 by Vojtech Mastny
Oxford University Press, New York 1996
ISBN 0-19-512659-9

Translated from the English into Polish by
Małgorzata Werner:

Stalin i zimna vojna.
Sowieckie poczucie zagrozenia

Wydawnictvo Trio
Warszawa 2006

ISBN 978-83-7436-106-4