Joseph Brodsky

To Urania (Poems)
Copyright © 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1987, 1988,
Joseph Brodsky

Polish translation from English and Russian by
Stanisław Barańczak, Zbigniew Dmitroca, and
Katarzyna Krzyżewska:

Urania
Josif Brodski w „Zeszytach Literackich”
Tom III
Pod redakcją Barbary Toruńcyk
Zeszyty Literackie © 2015
Warzsawa 2015

ISBN 978-83-64648-23-6