Christopher R. Browning

Remembering Survival:
Inside a Nazi Slave-Labor Camp

Copyright © by Christopher R. Browning 2010

Translation from English into Polish by
Hanna Pustuła-Lewicka:

Pamięć przetrwania.
Nazistowski obóz pracy oczami więźniów

Czarne,
Wołowiec 2012

ISBN 978-83-7536-345-6