Ivan Čolović

Etno. Priče o muzici sveta na Internetu

© Ivan Čolović

Translation from Serbian into Polish by
Magdalena Petryńska:
Etno. Opowieści o muzyce świata w Internecie
Borderland, Sejny 2012
ISBN 978-83-61388-69-2