Amos Elon

 The Pity of it All
A Portrait of the German-Jewish Epoch
1743 – 1933
Copyright @ by Beth Elon

Translation from English and German by
Krzystyna Bratkowska and Aleksandra Geller:

Bez wzajemności
Żydzi-Niemcy 1743 – 1933

Nisza
Warsaw, 2012

ISBN 978-83-62795-14-7