Vasile Ernu

Născut în URSS

© 2006, 2007, 2010 by Editura Polirom

Translated from the Romanian into Polish by
Radosław Biniarz:

Urodzony w ZSRR

Claroscuro
Warszawa 2014

ISBN 978-83-62498-12-3