Sheila Fitzpatrick

On Stalin’s Team:
The Years of Living Dangerously in Soviet Politics
© Princeton University Press, Princeton and Oxford 2015

Translation from English into Polish by
Karolina Iwaszkiewicz:

Zespół Stalina
Niebezpieczne lata radzieckiej polityki

Czarne
Wołowiec 2017

ISBN 978-83-8049-475-6