Jiří Hájíček

Rybí krev

© Jiří Hájíček, 2012
© Host vydavatelství, Praha 2012

Czech – Belarusian translation by
Svetlana Pogach:

Rybina kroy

Logvinau
Minsk 2015
ISBN 978-609-8147-36-0