António Lobo Antunes

O manual dos inquisidores

© António Lobo Antunes 1996
Publicaçőes Dom Quixote, Lisbon 1996
Translation from Portuguese into Polish by
Wojciech Charchalis:
Podręcznik dla inkwizytorów
Wydawnictwo W.A.B.
Wawsaw 2003
ISBN 83-89291-77-0