Otto Dov Kulka

Landscapes of the Metropolis of Death
Reflections on Memory and Imagination
Copyright © by Otto Dov Kulka, 1984, 2006, 2013
First published in Great Britain by Penguin Books

Translation from the English
into the Polish by
Michał Szczubiałka:

Pejzaże metropoli śmierci
Rozmyślania o pamieçi i wyobraźni

Czarne
Wołowiec 2014

ISBN 978-83-7536-841-3