Claude Lanzmann

Le lièvre de Patagonie. Mémoires

Copyright © by Éditions Gallimard, Paris, 2009
Translation from French into Polish by
Maryna Ochab:

Zając z Patagonii. Pamiętniki

Czarne
Wołowiec 2010
ISBN 978-83-7536-224-4