Arno Lustiger

Rotbuch: Stalin und die Juden

© Aufbau Verlag, 1st edition Berlin 1998
3-7466-8049-2

Translation from German into Polish by
Elzbieta Kazmierczak and Witold Leder:

Czerwona ksiega. Stalin i Zydzi
Tragiczna historia Zydowskiego Komitetu
Antfaszystowskiego radzieckich Zidów

Wydawnictwo W.A.B.
Warszawa 2004
ISBN 83-89291-77-0