Claudio Magris

Lontano da dove:
Joseph Roth e la tradizione ebraico-orientale
Copyright @ 1971, 1989, Giulio Einaudi editore, Torino

Translation from Italian by
Kate­řina Vinšová and Gabriela Chalupská:

Daleko odkud.
Joseph Roth a východožidovská tradice

Sefer
Praha 2009

ISBN: 978-80-85924-60-2