William O. McCagg Jr.

A History of Habsburg Jews, 1670 – 1918

© by William O. McCagg Jr.
Indiana University Press,
Bloomington, Indianapolis, 1989
ISBN 0-253-20649-9

Translation from English into Polish by
Andrzej Szymański:

Dzieje Żydów w monarchii Habsburskej
w latach 1670-1918

Wydawnictwa Uniwersitetu Warszawskiego
Warszawa 2010
ISBN 978—83-235-0634-8