Daniel Mendelsohn

The Lost: A Search for Six of Six Million

Copyright @ 2006 by Daniel Mendelsohn
ISBN: 978-0060542979

Translated from English into Polish by
Piotr Szymor:

Zagubieni.
W poszukiwaniu sześciorga spośród sześciu milionów

Czarne
Wołowiec 2008

ISBN: 978-83-7536-036-3