Charles Murray

Losing Ground.
American Social Policy 1950-1980
Basic Books (1984)
ISBN 0-465-04231-7

Translated into Czech by
Jana Ogrocká and Ivo Rezníček

Příliš mnoho dobra.
Americká sociální politika 1950-1980

Slon
Praha, 1998

ISBN 80-858550-55-9