Philippe Nemo

Qu’est- ce que l’Occident?

© Presses Universitaires de France, Paris 2004
ISBN 2 13 054628 5

Translation from French into Polish by
Piotr Kamiński:

Co jest zachód?

Wydawnictwa Uniwersitetu Warszawskiego
Warszawa 2006
ISBN 978—83-235-0322-4