Amoz Oz

Sipur ‘al ahavah ve-hoshekh
(A Tale of Love and Darkness)
© Amos Oz 2002

Translated from English into Albanian by
Etleva Pushi and Sokol Bega:

Rrëfim për dashurinë dhe errësirën

Skanderbeg,
Tirana 2009

ISBN: 978-99943-51-41-1