Jan Patočka

Kacířské eseje o filozofii dějin

© The Jan Patočka Archive in Prague, 2006
Oikomenh, Praha 2002
ISBN: 80-7298-054-8

Translation from Czech into Russian by
Pavel Prilutsky:

Ereticheskie esse o filosofii istorii

Logvinov
Minsk 2008
ISBN 978-985-6800-78-1