Robert Perišić

Užas i veliki troškovi
Selected short stories © Robert Perišić

Translation from Croatian into
Slovenian by Dušan Cater:

Vse te smešne zgodbe

Študentska založba
Ljubljana 2003

ISBN 961-6446-10-X