Martin Pollack

Kaiser von Amerika
Die große Flucht aus Galizien
© Paul Zsolnay Verlag, Wien 2010
@ Martin Pollack, 2014

Translation from German into Czech by
Tereza Samotová:

Americký císař
Masové vystěhovalectví z Haliče 

Větrné mlýny 2015
ISBN 978-80-7443-127-2