Wilhelm Reich

Die Massenpsychologie des Faschismus

© 1969 by The Wilhelm Reich Infant Trust

Translated from German into Polish by
Ewa Drzazgowska and Magdalena Abraham-Diefenbach:

Psychologia mas wobec faszyzmu

Wydawnictwo Aletheia,
Warszawa 2009
ISBN: 978-83-61182-37-5