Richard Rorty

Philosophy and the Mirror of Nature

Princeton University Press, 1997
Translation from English into Slovak by
L’ubica Hábová:
Filozofia a zrkadlo prírody
Kalligram
Bratislava, 2000
ISBN 80-7149-325-2