Bertrand Russell

History of Western Philosophy
George Allen & Unwin Ltd, 1961;
Routledge, London 1995
ISBN 83-87045-53-5

Translation from English into Polish by
Tadeusz Baszniak, Adam Lipszyc, and Michal Szczubialka:

Dzije filozofii zachodu

Aletheia
Warszawa, 2000

ISBN 83-87045-63-2