Petro Rychlo

Shibbolet. In Search of Jewish Identity in German Language Poetry of Bukovina

© Petro Rychlo
Translation from Ukrainian into the Polish by
Anna Chłopik and Paweł Jarosz:
Szibbolet. Poszukiwania tożsamości żydowskiej w niemieckojęzycznej poezji Bukowiny
Austeria
Cracow & Budapest 2012
ISBN 978-83-61978-35-0