Hienadź Sahanović and Zachar Šybieka

Narys historyi Bielarusi ad staražytnasci da kanca
18. stahoddzia by H. Sahanović
Narys historyi Bielarusi 1795 – 2002
by Z. Šybieka
© Hienadź Sahanović and Zachar Šybieka, 2006

Translation from Belarussian into Czech by
Adam Havlín:

Dějiny Běloruska
(History of Belarus)

Nakladatelství Lidové Noviny
Praha 2006

ISBN 88-7106-828-4