Dieter Schenk

Krakauer Burg.
Die Machtzentrale des Generalgouverneurs Hans Frank 1939-1945
Copyright © by CH. Links Verlag, Berlin, 2010

Translation from German into Polish by
Paweł Zarychta:

Wawel jako ośrodek władzy generalnego gubernatora Hansa Franka w latach 1939-1945

Wysoki Zamek
Kraków 2013

ISBN 978-83-936117-3-7