Teuta Arifi

Shtatë ditë magjike (Seven Magic Days)

Shkupi
Skopje, 1998
ISBN: 9989-720-21-5