Andrzej Stasiuk

Opowiesci Galiyjskiei
Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 1998

Translation from Polish into Hungarian by
Zsuzsa Mihályi:

Galíciai történetek

József Attila Kör – Osiris
Budapest, 2001

ISBN 963 389 165 5