Andrzej Szczypiorski

Msza za miasto Arras

Czytelnik, Warszawa 1971

Translated into Czech by
Daniela Lehárová:

Mše za město Arras

Aurora
Prague, 1998
ISBN: 80-85974-47-9