Władysław Szpilman

Pianista: Warszawskie Wspomnienia 1939 – 1945 (Pianist: Warsaw Memoirs)

Copyright © Władysław Szpilman 1998
Wydawnictwo Znak, Krakow 2002

Translation from Polish into Albanian by
Astrit Beqiraj:

Historia e jashtëzakonshme
e një të mbijetuari në Varshavë, 1939 – 1945

Dituria
Tirana 2016

ISBN 978-9928-217-10-3